Home   हिंदी   Search   Contacts
facebook    linkedin    twitter    Instagram    Youtube   
Tuesday, 19 October 2021
 
 

Alumni Affairs
Sh. Devendra Kumar Sharma
Sh. Vijay Shrimal
Sh. Sanjeev Tyagi
Sh. Kamal Kant Jain
Sh. Ashish Dutt Sharma
Sh. Kamlesh Jagratwal
Nehal Sharma
Sh. Tapesh Kala
Sh. Kailash Gupta
Sh. Prateek Srivastava
Sh. Sanjeev Kumar Gothwal
Sh. Sumer Singh
Sh. Ashu Rawat
Sh. Rakesh Yadav
Sh. Mahendra Prasad Meena
Sh. Tribhuwan Singh
Sh. Rajendra Kumar Gupta
Sh. Prahlad Kumar Jat
Sh. Chandra Bhan Chug
Sh. Amit Surelal
Sh. Devraj Solanki
Sh. Jaskaran Thakkar
Sh. Amit Jhalani
Sh. Rohit
Sh. Hans Raj Meena
Sh. Bhupesh Kumar Yadav
Sh. Vinay Kumar Sharma
Sh. Shrikant Gupta
Sh. Suresh Choudhary
Sh. Sanjay Jindal
Sh. Rajeev K Singhal
Sh. Paresh Gupta
Sh. Ashwini Kumar Lata
Prakriti Varshney
Sh. Vinod Garg
Sh. Radha Kishan Gupta
Sh. Sudhanshu Shekhar Singh
Sh. Shiv Shanker

 
 

Emergency Numbers
Disclaimer: Malaviya National Institute of Technology Jaipur, 2019 © MNIT Jaipur || Privacy Policy for Online Fee Payment
web counter